ThaiWhales

แม่สีคราม - Mae Srikhram


 • ลักษณะเด่น : ครีบหลัง โค้ง เว้า ปลายแหลม มีรอยแหว่งเล็กๆ 2 รอย / มีรอยแผลเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงยาวที่ลำตัวด้านขวา 1 รอย / มีรอยแผลเป็นเส้นตรงพาดกลางลำตัว 1 รอย / มีจุดดำเล็กๆ

  ในเพดานปากติดกับขอบบาลีน / มีจุดดำบนขอบบาลีนด้านขวา

 • ประวัติ : วาฬตัวใหญ่ ท่าทางใจดี เราพบเห็นแม่สีครามครั้งแรกกับลูก คือ เจ้าสีฟ้า เราพบเห็นแม่สีครามและเจ้าสีฟ้าเพียงครั้งนั้นครั้งเดียว (7 ส.ค. 2554) และศวทบ. พบครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 ต.ค. 2554

 • พบครั้งแรก : 7 ส.ค. 2554 (ThaiWhales) / 22 ก.ย. 2553 (ศวทบ.)


 • หมายเหตุ

  โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่หายใจ ส่วนตำหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

  ลักษณะครีบหลังทรงต่างๆ ที่กลุ่มวาฬไทยใช้สังเกตเพื่อจำแนกวาฬแต่ละตัว (เป็นการกำหนดกันเองในกลุ่มวาฬไทย ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการ)

  1 ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่น แม่สาคร เจ้าสมุทร แม่ข้าวเหนียว

  2 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายมน) เช่น เจ้าสุขใจ เจ้าตึก เจ้าวันชัย


  3 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายแหลม (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายแหลม) เช่น แม่วันดี แม่กันยา
  4 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายมน (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่สมหวัง
  5 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายแหลม (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่ทองดี 

  6 ทรงมาตรฐาน แต่ ปลาย แบนราบ ชี้ขึ้น หรือ หักลง เช่น แม่ตองอ่อน แม่วันสุข

  * ข้อสังเกต ในวาฬตัวลูก อายุแรกเกิด - ประมาณ 1 ปี ครีบหลังมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง และทรงครีบยังเปลี่ยนแปลงได้

หัว/ปาก/บาลีน

ครีบหลัง

ลำตัว/หาง

© 2016 ThaiWhales All Rights Reserved.