10 ปีแล้วที่เราให้ความสงสัยและความรักนำทางเรา...

จากการเริ่มต้นด้วยคำถามว่า “มีวาฬในไทยด้วยหรือ”
บัดนี้คนไทยไม่เพียงรู้จักวาฬมากขึ้น แต่ยังออกชื่อ “บรูด้า”
ซึ่งเป็นวาฬที่พบมากที่สุดในไทยขณะนี้ได้อย่างคล่องปาก
นักวิจัยต่างชาติเริ่มพูดถึงและมาสัมผัสชุมชนบรูด้า
ในอ่าวไทยตอนบนด้วยตนเอง ....
การเติบโตมีทั้งด้านดีและร้ายแต่เราเลือกที่จะเชื่อมั่นในความดีงาม
และก้าวต่อไปในทางที่เราเชื่อว่าจะสร้างความยั่งยืน
ให้กับสิ่งแวดล้อมและวาฬได้จริง

 

10 years ago, we allowed curiosity and love to guide us…

We started with a simple question, “Are there really whales in Thailand?”
Leading to today, Thai people are not only more aware of
the Whale’s existence, but are very familiar with the term ‘Bryde’s Whale.’
The name attracts many researchers from overseas
to explore the Upper Gulf of Thailand, the home of the Bryde’s Whales.
The growth causes two parallel paths, the beneficial path,
and the detriments path. We choose to take the path that we believe would
create a sustainable relationship between the Environment and the Whales.