About Us

ThaiWhales Organization

Est.2011

กลุ่มวาฬไทย

ก่อตั้ง พ.ศ.2554

โดย นายชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์


คือกลุ่มบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อและศิลปวิทยาการหลายแขนง แต่มีความใส่ใจและสนใจในสิ่งเดียวกันคือการอนุรักษ์วาฬและสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินกิจการโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวและจากการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน และจิตอาสา

ปณิธานวาฬไทย

กลุ่มวาฬไทย ระลึกเสมอว่า “วาฬ” เป็นสัตว์ที่ท่องไปในทุกๆ น่านน้ำ ไม่ได้เป็นของชาติใดชาติหนึ่ง สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า "วาฬไทย" ก็เพื่อจะกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรอันมีค่านี้เพื่อขยายผลสู่ประโยชน์ด้านการศึกษาอนุรักษ์ที่ในที่สุดแล้วก็ไม่เป็นเพียงการดูแลวาฬตัวหนึ่ง หรือวาฬของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมที่มีผลกระทบต่อทั้งโลกนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปรากฏตัวของแม่ลูกวาฬหลายคู่ที่มีอย่างต่อเนื่อง และจากการออกสำรวจอย่างสม่ำเสมอของศูนย์อ่าวไทยตอนบนและจากผู้รักวาฬหลายกลุ่มหลายคนที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะ 2 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้เชื่อได้ว่าวาฬกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นแค่วาฬที่ผ่านมา แต่พวกเขา “เลือก” อ่าวไทยตอนบนเป็นที่พักอาศัยและสืบทอดลูกหลานวาฬบรูด้าให้กับโลกของเรา

วาฬไทยจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์เครือข่ายการดูแลรักษาทั้ง “วาฬไทย” และ “อ่าวไทย” รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทั้งหมดอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับวาฬที่ถูกต้องและครอบคลุมรอบด้าน อันจะเป็นบรรทัดฐานแรกสำหรับทุกสิ่ง เพราะความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะให้คำตอบหรือทางเลือกที่ถูกต้องต่อทุกการกระทำ

วัตถุประสงค์แรกตั้ง

เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อตั้งมีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและศิลปะหลายแขนง จึงตั้งใจจะนำประสบการณ์ในวิชาชีพมาช่วยส่งเสริมงานด้านอนุรักษ์วาฬและสิ่งแวดล้อมไทยให้มีมิติที่น่าสนใจและแพร่หลายมากขึ้น เพื่อผลักดันกระแสความสนใจบรูด้าในปี พ.ศ. 2554 สู่แนวทางการดูแลทั้งวาฬและสิ่งแวดล้อมไทยอย่างยั่งยืน

โดยมีลำดับความสำเร็จที่ต้องการในเบื้องต้นคือ

1. สร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง
2. สังคมเกิดความสนใจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล

ThaiWhales Group

Founded in 2011

Chankit Chamnivikaipong : founder


We are a group of professional artists in varieties of areas, but at the same time, we are interested and care about conserving whales and the nature of Thailand. ThaiWhales Group is a non-profitable organization, our funds are purely from the help of nature lovers, sponsors with interests, and personal finding.

Resolution of ThaiWhales Group

We ThaiWhales Group always recollect that ‘Whale’ is a type of animal that travels and migrates all around, crossing many nation’s ocean boundaries. The reason for using the name “Thai Whales,” is purely for the purpose of waking up the conscious mind of the Thai people, making us realize about the value of this precious resources, which will expand to the benefits of the educational purposes. Ultimately, our goal isn’t to look after a group of whales, or so-called ‘someone’s whales,’ but to conserve the natural resources, the same resource the world shares. The multiple and constant Whale Observation Trips throughout many years has gave us many important information about the whales of the Upper Gulf of Thailand. They did not just use the Upper Gulf of Thailand as a bypass location for traveling purpose, but they “chose” The Upper Gulf of Thailand as the resident, to shelter and to breed the upcoming generation of Bryde’s Whale for the world.


ThaiWhale therefore, is considered an important mission to create a network for sustainable conservation of “Thai Whales,” and “The Upper Gulf of Thailand.” This includes all of the resources of the ocean. We focus on supporting the education about the whales in every aspects, which will transform into a strong base for everything, because only the right set knowledge can lead to the right answer and the right actions.

First Objective

Since the professions of the founders of ThaiWhales are in the field of Art and Media, We are determined to use the experiences and the skills in the area to apply for conserving whales and Thailand’s environments, making them more dimensional, widespread, and interesting, to push the interests in Bryde’s Whale further, turning a Whale Watching fever into a long, sustainable, care for the nature.

Which has some basic principles as the following :

1. Building the right Acknowledgement
2. Building an engaging and continuous Interest from the society
3. The society Participate with their heart


กลุ่มผู้ก่อตั้ง

ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ : ช่างภาพภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา
เป็นเอก รัตนเรือง : ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา และภาพยนตร์ไทย
ปรารถนา วาระวรรณ์ : นักเขียน
คมฉาย ธนะพานิช : ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
ปณต อุดม : อาจารย์และผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์
นิติกรณ์ วรสุทธิ์ : ระบบสารสนเทศ


สำนักงาน

  • ที่อยู่ : 84/4 ซอยสุขุมวิท62 ถนนสุขุมวิท เเขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  • Email : thaiwhales@gmail.com

สงวนสิทธิ์

  • ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มวาฬไทย ข้อมูล และสาระสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างแจ้งชัดจากกลุ่มวาฬไทย

© 2011 - 2024 ThaiWhales All Rights Reserved.