ThaiWhales

เจ้าบันเทิง - Jao Bunterng


 • ลักษณะเด่น : ขอบตาด้านขวาล่าง มีรอยด่างสีขาว เป็นรูปคล้ายตัว U / ในปากด้านซ้ายล่าง มีจุดดำเล็กๆ / ครีบหลัง ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน

 • ประวัติ : ที่ผ่านมา มักจะเป็นวาฬที่เราพบได้บ่อยๆ และมักทำให้เราบันเทิงได้อยู่เสมอ ด้วยท่าทางขึ้นกินและมาใกล้ๆเรืออยู่บ่อยๆ .... ไม่มีใครพบเจ้าบันเทิงมาตั้งแต่เมื่อเราพบซากวาฬที่แหลมฟ้าผ่า

 • พบครั้งแรก : 16พ.ค.2554 ( ThaiWhales )/14มี.ย.2553 (ศวทบ.)พบครั้งสุดท้าย21 ธ.ค.2555


 • หมายเหตุ

  โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่หายใจ ส่วนตำหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

  ลักษณะครีบหลังทรงต่างๆ ที่กลุ่มวาฬไทยใช้สังเกตเพื่อจำแนกวาฬแต่ละตัว (เป็นการกำหนดกันเองในกลุ่มวาฬไทย ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการ)

  1 ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่น แม่สาคร เจ้าสมุทร แม่ข้าวเหนียว
  2 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายมน (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายมน) เช่น เจ้าสุขใจ เจ้าตึก เจ้าวันชัย
  3 ทรงมาตรฐาน ได้สัดส่วน ปลายแหลม (ครีบหลังโค้ง เว้า ปลายแหลม) เช่น แม่วันดี แม่กันยา
  4 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายมน (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่สมหวัง
  5 ทรงยาวรูปคล้ายฝักดาบ ปลายแหลม (ศัพท์พี่จำรูญ และน้องตอง) เช่น แม่ทองดี
  6 ทรงมาตรฐาน แต่ ปลาย แบนราบ ชี้ขึ้น หรือ หักลง เช่น แม่ตองอ่อน แม่วันสุข

  * ข้อสังเกต ในวาฬตัวลูก อายุแรกเกิด - ประมาณ 1 ปี ครีบหลังมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง และทรงครีบยังเปลี่ยนแปลงได้

หัว/ปาก/บาลีน

ครีบหลัง

ลำตัว/หาง

อื่น ๆ

© 2016 ThaiWhales All Rights Reserved.