What We Do (& Learn)

ในแต่ละวัน (ที่ว่างจากงานประจำ) ของชาววาฬไทย เราทำ 3 สิ่งหลักๆ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคือ
1) รวบรวมความรู้ และพัฒนาเว็บไซต์ของวาฬไทยให้เป็นศูนย์ค้นคว้าเรื่องวาฬและสัตว์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

2) สร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลน่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจหรือผลกระทบให้กับผู้ชมได้ มีทั้งแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อน โดยเลือกใช้ทั้งศิลปะและเทคโนโลยีผสมผสานกันให้เหมาะสม รวมถึงพยายามพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน งานในส่วนนี้รวมถึงพยายามหาหนทางการเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรม และแพร่หลายไปสู่ประชาชนในวงกว้างให้ได้มากที่สุด

3) ออกสำรวจวาฬและช่วยเหลือภารกิจ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาฬทุกอย่างเท่าที่มีกำลังจะทำได้ ซึ่งงานในหัวข้อนี้ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญไปโดยปริยาย และเป็นบ่อเกิดการเรียนรู้แขนงใหม่ที่ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสมาก่อน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนทั้งตัวเราเองและกับผู้ที่มองเห็นประโยชน์ของภารกิจต่างๆ เหล่านี้ และนี่คือบางส่วนของสิ่งที่เราทำ ซึ่งในที่สุดแล้วเราได้พบว่าเราได้ “เรียนรู้” สิ่งต่างๆ มากมายทุกครั้งจากการ “ลงมือทำ”


There are three main things that we do here at Thaiwhales (depending on the person’s area of expertise)
1) Knowledge Gathering : The developmental of the website which gathers all the information we can find on Thai whales, it’s environment, and all other animals that has any type of relationships with it.

2) Media Creation : Creating medias that can interest the majority of the people, either inspiring them or showing them the consequences of their actions toward the ocean, we create both easily-digest media and information heavy media. We try to combine art and science together while developing new thought processes and simplify them into a tangible piece for the purpose of reaching the majority of the people.

3) Whales Survey & Rescue : We dedicate everything we have for this process, we gather every departments we know because this process is the heart of Thai Whales. Whale Survey is the fundamental process that creates the learning curve for us, it also inspires and attracts those who see the values in what we do to join us. These are some of the essential things that we do at ThaiWhales, ultimately, we have learnt that “Learning” comes of “Doing.”

เราจะไม่ลืม

29-30 พ.ค. 2561
งานท่ีเศร้าท่ีสุดนับแต่ทำงานวาฬไทยมา8ปี...
จากเริ่มต้นเมื่อได้รับแจ้งข่าวท่ีน่าจะเป็นเพียงประสบการณ์อีกครั้งกับการร่วมช่วยชีวิตวาฬเกยตื้นท่ีเรามักเตรียมใจพบความเศร้าระดับหน่ึงกัน อยู่แล้วหากการช่วยเหลือนั้นล้ม เหลว...
แต่ภาวะกระเสือกกระสน ทุรนทุราย ดิ้นรน... และสิ่งท่ีเปิดเผยออกมาให้เห็นกันจะจะหลังความตายของวาฬนําร่องครีบสั้น 1 ชีวิตน้ี.. ทำให้ความรู้สึกของทุกคนท่ีเก่ียวข้องเตลิดไปไกลยิ่งกว่าความสูญเสียปกติ

ถุงพลาสติก 8 กิโล กว่า 80 ใบ ท่ีไม่บุบสลายเลย อัดตัวแน่นตลอดเส้นทางเดินอาหารและในกระเพาะของวาฬ....นับเป็นภาพท่ีไม่มีใครจะลืม ได้ลง

สิ่งหน่ึงท่ีเราแอบสัญญากับตัวเองคือ...

เราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ลบเลือนไปเฉยๆ อย่างเด็ดขาด

เรื่องนี้ต้องมีตอนต่อ...
[อ่านเพิ่มเติม ภารกิจช่วยชีวิตวาฬนำร่องครีบสั้น (Shortfined Pilot Whales) - Facebook/ThaiWhales]
[อ่านเพิ่มเติม ข่าววาฬในไทย - Local]
[อ่านเพิ่มเติม Whale that died off Thailand had eaten 80 plastic bags - BBC]

Unforgettable Tragedy

29th-30th May 2018
The most tragic case in 8 years since ThaiWhales started...
When we were informed with the information of the stranding, we thought it would be another attempt to saving their lives. Which we were all prepared for if the mission was not accomplished.

That was not the case. The seizure, the struggle, the fight for life, and the revelation of the cause of death from the inside of the Shortfined Pilot Whale has dealt a great deal of pain to all of us emotionally.

8 kg of Plastic bags, over 80 pieces, none of them were decomposed, were filled up tightly along the Whale’s intestine and stomach. An unforgettable picture.

One thing we promise to ourselves. This story will not disappear like a wind

Changes must be taken.

ลากซากวาฬจากแปลงหอย

January 2018, 1
ทีมศวทบ. สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่และทีม ThaiWhales เริ่มภารกิจแรกของวันปีใหม่ด้วยการไปลากซากจากแปลงหอยไปขึ้นที่ ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม เพื่อผ่าชันสูตรซาก
[อ่านเพิ่มเติม ข่าววาฬในไทย - Local]

Dragging in Corpse from Shell Site
Department of Marine and Coastal Resource’s Veterinary and ThaiWhales started our new year by dragging in whale’s corpse to the shore from shells site at Bangkeaw, Samutsongkram to disect and identify for science.

วัดขนาดวาฬ

June 2017
Drone ทำให้การถ่ายภาพจากอากาศเป็นเรื่องง่ายขึ้น (โดยไม่ลืมหลักการว่าต้องไม่รบกวนวาฬ) เราใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสำรวจประชากรวาฬ และได้ของแถมเป็นการวัดขนาดวาฬแบบคร่าวๆ โดยเทียบกับเรือพี่จำรูญ การวัดขนาดวาฬด้วย Drone ถือเป็นภารกิจที่เราตั้งใจจะทำต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด
[ชมเพิ่มเติม คลิปวัดขนาด ให้เกียรติแสดงโดย ทีม ศวทบ.]
[ชมเพิ่มเติม คลิป บางตะบูน]

Measuring Whales
Drones give us the access to the skyview at ease (distubing the whales is never an option) We treat it as a powerful tool to survey the whale’s populations and approximately measuring whale’s size by comparing the size of the boat to them. Identifying and measuring the whales is a continuous process that requires followups.

ผ่าซากวาฬแหลมสิงห์

May 2017, 23
วาฬเกยตื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นอีกครั้งที่เราได้ร่วมออกค้นหาและบันทึกภาพการผ่าซากเบื้องต้นซึ่งทำให้ได้ความรู้จากสัตวแพทย์เกี่ยวกับสัณฐานวาฬบรูด้าที่สำคัญและแตกต่างจากวาฬบาลีนชนิดอื่นทั้งที่หน้าตาและรูปร่างเหมือนๆ กัน เพราะเมื่อผ่าออกมาวาฬตัวนี้มีกระดูกซี่โครงแรกเป็นแบบหัวเดียว (ในกลุ่มนี้คือพวก โอมูระ ฟิน มิงค์ ไซ และวาฬสีน้ำเงิน) ในขณะที่บรูด้าจะมีสองหัว
[อ่านเพิ่มเติม ข่าววาฬในไทย - Local]
[อ่านเพิ่มเติม Facebook]

Carcass dissection at Lamsingha
Stranded whale’s corpse at Chantaburi Province. Once again we got the chance to survey and dissecting whale’s corpse, the Veterinary and their process has taught us that the Bryde’s Whale is very different from other types of Baleen Whales even though their appearance is very similar. When dissecting, the Bryde’s Whales first piece of the ribs has a splitting bone while other types of Baleen whales has a single type.

นิทรรศการ วาฬ=ฅน

August 2015, 7-16
ห้องเรียนวาฬไทยครั้งที่ 2 “วาฬ=ฅน” ถือเป็นการลงมือลงแรงครั้งยิ่งใหญ่ของชาววาฬไทย ที่ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก จนประสบความสำเร็จเป็นนิทรรศการที่ให้ความประทับใจทั้งกับผู้ดูและผู้ทำอย่างไม่คาดคิดมาก่อน
[ชมเพิ่มเติม คลิปห้องเรียนวาฬ=ฅน]
[ชมเพิ่มเติม คลิปห้องเรียนวาฬ=ฅน Special]
[ชมเพิ่มเติม คลิปสัมภาษณ์จาก DeScience [by Mahidol] วาฬเท่ากับคน]

‘Whale=Human’ Exhibition
The second term of ‘Whale’s Classroom,’ ran in the theme of “Whales = Humans” We gave it everything we’ve got for this exhibition, many helps from friends, both familiar with us and even from those that aren’t familiar with us. The exhibition was very successful, impressing for both the visitors and the people who arranged the Exhibition.

ThaiWhales Game 2015

August 2015, 13
ThaiWhales Game เกมบนมือถือเกมแรกของไทยและน่าจะเป็นเกมแรกของโลกที่มีบรูด้าเป็นตัวเอก เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ครั้งสำคัญของฝ่าย IT ที่ไม่ใช่แค่สร้างเกม “อะไรก็ได้” แต่ต้องเรียนรู้พฤติกรรมบรูด้าและสรรพสิ่งในอ่าวไทยที่ใช้เป็นฉากหลังไปด้วย และในที่สุดก็สร้างโลกของบรูด้าไทยในอ่าวตัว ก. เวอร์ชั่นแรกนี้ออกมาได้ มีทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมมีสาระในเกมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
[Download Game Thai Version]
[Download Game English Version]

ThaiWhales Game 2015
’ThaiWhales Game’ The world’s first Bryde’s Whale game on mobile phones. A very challenging task for our ThaiWhale IT team, because it’s not just any regular game, it’s a game that involves learning the behavior of Bryde’s Whales and many more elements of the oceans that will be placed as the background of the game. In the end, we have managed to create the ThaiWhales game V.1 in both English and Thai for the children and education reinforcement.

จุดเริ่มต้น...

2012-2018
ความพยายามสร้างเครือข่ายสำรวจวาฬ ถือเป็นโจทย์แรกของการตั้งกลุ่มวาฬไทย เราเริ่มกันตั้งแต่สร้างเว็บไซต์เพื่อการแจ้งพบวาฬ, หาวิธีพัฒนา application รายงานการพบวาฬ (ในตอนที่การทำ app. ยังไม่แพร่หลายและง่ายดายนัก) จนในที่สุดได้สะสมความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล และเพื่อนพ้อง (อันนี้สำคัญที่สุด) จนนำมาสู่การสร้างคลังข้อมูล photo ID ที่เราภาคภูมิใจและได้เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ ดังที่ตั้งใจไว้

Beginning...
We try to create a network of Whales Survey, it’s our very first task since ThaiWhales was founded. We start with a system in our website that allows people to alert us when whales are spotted, both alive and stranded . Later on we develop mobile phone applications (back then mobile apps aren’t very popular.) Finally, we have collected knowledge, technology, information, and most importantly, friends that eventually leads us to the process of Photo ID that highly benefits the environment as a whole and has high values.

เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ DNA

August 2016, 13
ทีมวาฬไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอดีในเวลาที่มีการแจ้งข่าวว่าเจ้าหน้าที่พบและกำลังลากซากวาฬเข้ามาที่ชายหาดบางแสน จึงเป็นโอกาสดีที่ได้ช่วยเก็บตัวอย่างจากซากวาฬที่ยังใหม่อยู่เพื่อส่งตรวจ DNA (เนื่องจากบริเวณผิวหนังเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ตรวจ โดยทั่วไปกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าถึงซาก บางครั้งผิวหนังก็แห้งกรอบมากแล้ว)
[ชมเพิ่มเติม คลิปซากวาฬบรูด้า 2 ตัว ที่ จ.ชลบุรี 11-14 สิงหาคม 2559]
[อ่านเพิ่มเติม ข่าววาฬในไทย - Local]

DNA Collecting
When the news about Whale’s body founded at Baengsan arrived to us, we were around Burapa University (located the same area). We arrived during the process of dragging in the body, which was a good opportunity for us to take some fresh DNA samples. (The skin area is a crucial part in determining useful information, in most cases, the skins were dried up from exposing to the environment long after death.)

ผ่าซากวาฬ แหลมฟ้าผ่า

July 2014, 3
การผ่าชันสูตรวาฬครั้งนื้ถือเป็น talk of the town ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย จะด้วยเหตุผลว่าวาฬมีขนาดใหญ่มาก การเข้ามาเกยตื้นอยู่ในจุดที่น่าสนใจ หรืออยู่ในช่วงที่ความสนใจบรูด้าในอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงพิเศษ หรืออะไรก็ตาม.... ผู้สื่อข่าวแทบทุกสำนักมาทำข่าวการตายของบรูด้าตัวนี้ การชันสูตรได้รับความสนใจและถูกกล่าวถึงอยู่ระยะหนึ่ง และสำหรับวาฬไทย นี่คือการบันทึกภาพและเรื่องราวการชันสูตรซากวาฬที่สำคัญมากที่สุดครั้งหนึ่ง และเป็นโอกาสที่เราได้บันทึกภาพและสัมภาษณ์การปฏิบัติภารกิจของ คุณตึก -- ดร.กาญจนา อดุลยานุโกศล เป็นครั้งสุดท้าย
[ชมเพิ่มเติม คลิป The Tragedy of whale]
[อ่านเพิ่มเติม ข่าววาฬในไทย - Local]

Carcass Dissecting at Lam Fah Pah
This Whale dissection was one of the most talked-about in the Thai history. Due to the massive size of the Whale stranded on a popular site and Whale Watching was very popular at that time. Every major news network in Thailand has a scoop on the situation, gaining a massive attention from the people. For us ThaiWhales, this was one of the most important study for us, we were given the opportunity to witness every single process in dissecting Whales and also this was the last time that we get to see one of the most skilled Whales, Dolphin expert in Thailand at work, Senior Scientist, Kanjana Adulyanukosol.

TAG STORY 2012-2016

2012-2016
4 ปีกับการติดตามบันทึกภาพทุกขั้นตอนของการติดสัญญาณติดตามวาฬชนิดต่างๆ ตั้งแต่แบบเบสิค(และราคาเยา)ไปจนถึงขั้นแอดวานซ์(ทั้งวิธีและราคา) และโดยเฉพาะในปี 2013 ที่เป็นการติด Satellite Tag ครั้งแรก ที่ทุกคนทุกฝ่ายตื่นเต้นและได้เรียนรู้มากมาย หนึ่งในการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวนี้คือการเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดหรืออุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น ...และร่วมมือกัน
[ชมเพิ่มเติม คลิป Satellite Tag แม่สาคร 27 สค. 58]
[ชมเพิ่มเติม คลิป First Satellite Tag]
[อ่านเพิ่มเติม บทความ First Satellite Tag]

TAG STORY 2012-2016
4 Years of tagging and documenting varieties of Whales with tracking devices. From a basic type to advance type of device (Both in terms of technology and price.) in 2013. Satellite Tagging for the first time in Thai history. Every person in each department were very excited, it was one of the biggest learning curve for us, proving to us that we can overcome many obstacles by being determined and working together.

โปสเตอร์วาฬเท่าจริง

February 2012
โปสเตอร์วาฬขนาดเท่าจริงผืนนี้เป็นบันทึกความท้าทายครั้งแรกของเรา ไม่เพียงขนาดที่ท้าทายการทำงานทุกขึ้นตอน แต่เป็นเรื่องราวที่นำไปสู่การติดตั้งโปสเตอร์นี้ ณ วัดหาดเจ้าสำราญ ควบคู่ไปกับโครงกระดูกบรูด้าที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวหาดเจ้าฯ เพราะที่นี่คือที่แรกของการทำนิทรรศการวาฬไทย ที่ที่เราท้าทายตนเองว่าเด็กๆ จะสนใจสิ่งที่เราทำหรือไม่ และเราจะทำได้ดีพอหรือเปล่า.... พวกเราไปกันแบบบ้านๆ แทคทีมกับ ศวทบ. ที่ตอนนั้นต่างคนต่างยังไม่สนิทกันดีเท่าไร แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสนุกสนานและความภูมิใจ กล่าวได้ว่านี่คือหลักหมุดแรกของการเดินบนเส้นทางให้ความรู้ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเยาวชน และเป็นที่มาของคำว่า “ห้องเรียนวาฬไทย” ซึ่งได้กลายเป็นพันธสัญญาทางใจที่เราพยายามจะปฏิบัติให้ได้เป็นรูปธรรมอย่างสม่ำเสมอ
[อ่านเพิ่มเติม บทความห้องเรียนวาฬไทย ครั้งที่1]

Whale-Sized Poster
This Real-Life-Sized Whale poster is a monument of challenge that we have overcome. It was the very first time that we have an exhibition. Bringing a Whale-sized poster there to exhibit at Wat Hat Chao Samran was not easy, we decided to bring it there because it’s a place that already contains exhibit whale skeleton. A well respected place in Thai’s culture. We question ourselves, ‘will the children find this interesting? Is this good enough?’ We approach the task without knowing much, along with MCRC (Department of Marine and Coastal Resources)., which we weren’t very close to back then. The result was entertaining and we were very proud of it, this was the first step for ThaiWhales group.

© 2011 - 2024 ThaiWhales All Rights Reserved.